ผว.กทม. ติดตามผลความคืบหน้าการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชน

22 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

(22 ก.พ.64) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม. : เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2564 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
ในที่ประชุมสำนักเขตบางเขน ทุ่งครุ บาพลัด คลองเตย และพระนคร ได้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากการลงพื้นที่หารือร่วมกับผู้แทนชุมชนในพื้นที่ ดังนี้ เขตบางเขน จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่การซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด และการเคลื่อนย้ายซากรถที่กีดขวางการจราจร เขตทุ่งครุ มีจำนวน 13 เรื่อง อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข อาทิ การติดตั้งราวกันตกริมคลอง และการทำคันชะลอความเร็วในชุมชน เขตบางพลัด อาทิการลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่ การจัดทำถนนเลียบคลอง การเคลื่อนย้ายเครื่องเล่นเพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมจำนวน 9 เรื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข นอกจากนี้เขตบางพลัดยังมีการร้องเรียนเรื่องรถโดยสารประจำทางมักขับลงอุโมงค์ ทำให้ผู้โดยสารไม่ได้ลงรถตรงจุดจอด ซึ่งได้ประสานตำรวจสน.ท้องที่ดำเนินการกวดขันการจราจรให้เข้มงวดแล้ว ส่วนเขตคลองเตย จำนวน 20 เรื่อง อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข สำหรับเขตพระนคร อาทิ ปัญหาการติดตั้งกล้อง CCTV การจัดระเบียบสายสื่อสาร และการจัดเก็บขยะตกค้าง รวมจำนวน 9 เรื่อง แก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 4 เรื่อง ภาพ ทีมภาพสปส/ข่าว ศรีศักดิ์ รายงาน

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ