@รผอ.สวท.ร่วมแถลงข่าว งานกาชาด ประจำปี 2562 “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล : เกิดสายธารแห่งการให้ที่งดงาม" 

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 1 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง

@รผอ.สวท.ร่วมแถลงข่าว งานกาชาด ประจำปี 2562 “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล : เกิดสายธารแห่งการให้ที่งดงาม” 
(30 ต.ค. 62 เวลา 15.00 น.)นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายสมบูรณ์ หอมนาน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงข่าวงานกาชาด ประจำปี 2562 ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ การให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านสถานที่จัดงานกาชาด การออกร้านของดี 50 เขตกรุงเทพฯ และ การรณรงค์เรื่องการ "งดใช้โฟม ลดใช้พลาสติก" เพื่อลดปริมาณขยะในงานกาชาด โดยมี ผู้แทน สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักพัฒนาสังคม เข้าร่วมแถลงข่าว ณ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี
      โดยการจัดงานในปีนี้สภากาชาดไทยได้กำหนดจัดงานกาชาด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15 – 24 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้แนวความคิด “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล : เกิดสายธารแห่งการให้ที่งดงาม” เป็นเวลา 10 วัน 10 คืน ณ สวนลุมพินี ตั้งแต่เวลา 10.30 – 22.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย ในฐานะองค์กรสาธารณกุศลดำเนินภารกิจด้านมนุษยธรรมตามหลักการของกาชาด

อัลบั้มภาพ