สธก. คงอัตราดอกเบี้ยรับจำนำพร้อมขยายวงเงิน บรรเทาปัญหาเศรษฐกิจให้ประชาชน

เผยแพร่โดย : Super Admin | 10 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง

          พล.ต.ต.อัครชัย พงษ์ศิริ ประธานกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ดังนั้นสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร หรือโรงรับจำนำกทม. จึงได้จัดเตรียมแผนงานเพื่อให้ความช่วยเหลือสำหรับประชาชน   ที่ประสบภาวะเศรษฐกิจ โดยคงอัตราดอกเบี้ยรับจำนำเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาท/เดือน และขยายวงเงินรับจำนำต่อตั๋วรับจำนำหนึ่งฉบับเป็นไม่เกินฉบับละ 100,000 บาท

          ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ทั้ง 21 แห่ง หรือสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2158 0042 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ www.pawnshop.bangkok.go.th

 

-----------------(อิทธิพล...กปส. รายงาน)