รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมการดูแลต่อมลูกหมาก และภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายที่มีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป

เผยแพร่โดย : โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์ | 4 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 89 ครั้ง

 

 การดูแลต่อมลูกหมาก และภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายที่มีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป

                โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “การดูแลต่อมลูกหมาก และภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายที่มีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป” ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานกิจกรรม ชั้นใต้ดิน อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี ตั้งแต่เวลา 08.00 – 13.30 น. ซึ่งภายในกิจกรรม มีการตรวจคัดกรองสุขภาพต่อมลูกหมาก ให้ความรู้การดูแลสุขภาพต่อมลูกหมากให้กับประชาชนและบุคคลากรที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันประชากรไทยมีแนวโน้มจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ(Aged Society) เป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเมื่อวิเคราะห์ในกลุ่มประชากรชายสูงอายุจะพบว่าเมื่อมีอายุที่เพิ่มมากขึ้นล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพเพศชาย ทั้งการทำงานของต่อมลูกหมากและฮอร์โมนต่างๆ ที่ลดลง บางคนมีสภาวะผิดปกติทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งต่อมลูกหมากเป็นหนึ่งในอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชาย มะเร็งต่อมลูกหมากและภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายต่อมลูกหมากอยู่ภายในร่างกายอยู่บริเวณกระเพาะปัสสาวะ และอวัยวะเพศชาย และทำหน้าที่ผลิตละเก็บสะสมน้ำหล่อเลี้ยงตัวอสุจิ ต่อมลูกหมากจะถูกกระตุ้นให้มีการเจริญเติบโตจากฮอร์โมนเพศชายซึ่งต่อมลูกหมากจะโตขึ้นตามอายุที่มากขึ้น และในผู้ชายวัยผู้ใหญ่ โดยเมื่อเกิดความผิดปกติที่ต่อมลูกหมากจะส่งผลให้ทางเดินปัสสาวะติดขัด อสุจิที่ถูกหลั่งออกมาไหลกลับเข้าไปในกระเพาะบัสสาวะ ถ้าไม่รักษาอาจส่งผลต่อต่อมลูกหมากและไตในอนาคต ส่วนมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกมักไม่แสดงอาการใด ๆ แต่เมื่อมะเร็งขยายตัวมากขึ้นจนไปกดทับท่อปัสสาวะ จะทำให้เกิดอาการแปรปรวนของระบบทางเดินกระเพาะปัสสาวะส่วนล่าง

                นอกจากนี้การลดลงของฮอร์โมนเพศชายยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงาน ภาวะทางด้านอารมณ์ การเป็นโรคร่วมต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูงรวมถึงเพิ่มอัตราการเสียชีวิตด้วย ดังนั้นหากมีการคัดกรองสุขภาพชายเบื้องต้นเพื่อนำมาสู่การดูแลรักษาอย่างทันท่วงทีและถูกวิธีและปลอดภัย พร้อมทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการหรือโรคต่างๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เพื่อให้ประชากรกลุ่มนี้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ และลดอัตราการเกิดโรคต่างๆ กลุ่มงานศัลยกรรมร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพเพศชายโดยรวม จึงจัดทำโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การดูแลต่อมลูกมากและภาวะพร่องฮอร์โมนเพศขายที่มีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป"

อัลบั้มภาพ