ขอความร่วมมืองดใช้พื้นที่และย้ายทรัพย์สินออกจาก ตลาด เจ เจ กรีน ภายในวันที่ 12 ก.ย.61

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 30 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 339 ครั้ง

          นายศุภกร วีรสุวิภากร ผู้อำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ด้วยสัญญาเช่าพื้นที่มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ตลาดเจ เจ กรีน เขตจตุจักร) ระหว่างกรุงเทพมหานครกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ได้ครบกำหนดระยะเวลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 โดยกรุงเทพมหานครต้องส่งมอบพื้นที่คืนให้แก่มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในสภาพที่เรียบร้อย

          ทั้งนี้ เพื่อให้การส่งมอบคืนพื้นที่เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญา กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนงดใช้พื้นที่มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ตลาดเจ เจ กรีน เขตจตุจักร) ตั้งแต่ วันที่ 12 ส.ค.61 เป็นต้นไป และขอให้ขนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 12 ก.ย.61 หลังจากวันดังกล่าวแล้ว กรุงเทพมหานครจะทำการปิดกั้นพื้นที่เพื่อดำเนินการส่งมอบพื้นที่คืนแก่มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ต่อไป
——————-

อัลบั้มภาพ