เคลียร์คลอง รองรับฝน 

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 21 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง

เคลียร์คลอง รองรับฝน 

         สำนักการระบายน้ำ โดยหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมใจกระจายกำลังเก็บขยะและวัชพืชในคลองต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับฝน ให้น้ำไหลได้สะดวก ไม่มีขยะและวัชพืชกีดขวางทางน้ำไหล ได้แก่