รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมเสวนา การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง “Who What When Why in Palliative Care"

เผยแพร่โดย : โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์ | 27 กันยายน 2561 | จำนวนเข้าชม 163 ครั้ง

42679465_350982718778471_2471368115338870784_o

                  วันที่ 27 กันยายน 2561 (เวลา 09.00 น.) นพ.ศุภรัช สุวัฒนพิมพ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนา การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง “Who What When Why in Palliative Care” โดยมี นพ.ทิวา เกียรติปานอภิกุล หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม กล่าวรายงาน ณ ลานกิจกรรม ชั้น B อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี กิจกรรมจัดนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองสู่ผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล ประชาชนทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ส่งเสริมการมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลผู้ป่วยประคับประคองตามมาตรฐานวิชาชีพส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยผู้ป่วยและครอบครัวได้มีโอกาสรับการดูแลรักษาพยาบาลอย่างครอบคลุมครบถ้วน เหมาะสมกับสภาพการเจ็บป่วยอย่างต่อเนื่องและสมศักดิ์ศรี ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้อย่างแท้จริง

42607868_350982985445111_8086098708719992832_o  42681073_350982502111826_3717828514389426176_o 

                  จากสถานการณ์ในปัจจุบัน พบว่า ลักษณะความเจ็บป่วยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม พบว่ามีผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นทุกปี อีกทั้งความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยรอดชีวิต เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจและสมองเสื่อม โรคมะเร็ง ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้บางรายอาจจะอยู่ในระยะของการรักษาได้ แต่บางรายเป็นผู้ป่วยที่หมดหวัง ซึ่งต้องเผชิญกับความเจ็บปวดและบางรายคิดว่าตนเองต้องอยู่แบบชีวิตที่ไร้คุณค่าจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

อัลบั้มภาพ