เข้มลดใช้พลาสติกจริงจัง เลิกแจกถุงพลาสติกหูหิ้วใส่ยาในโรงพยาบาล 10 แห่ง 1 ต.ค. นี้เป็นต้นไป

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 28 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 248 ครั้ง

          กทม. ชวน “ทำความ ดี ด้วยหัวใจ” รณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติกและโฟม งดแจกถุงพลาสติกหูหิ้วสำหรับใส่ยาให้ประชาชนที่มารับบริการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 10 แห่ง ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 เป็นต้นไป ขอให้ประชาชนนำถุงผ้า ถุงกระดาษ หรือกระเป๋ามาใช้ใส่ยาแทน

          นายสุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. เปิดเผยว่า ปัญหาขยะพลาสติกกลายเป็นวิกฤติสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกที่นานาชาติให้ความสำคัญ สำนักการแพทย์จึงได้ผนึกกำลังส่วนราชการในสังกัด ประกอบด้วย โรงพยาบาล 10 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธฺโร อุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลคลองสามวา และสำนักงาน 2 แห่ง ได้แก่ สำนักเลขานุการสำนักการแพทย์ สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ และศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร(ศูนย์เอราวัณ) จัดทำแนวทางดำเนินงานลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในส่วนราชการในสังกัดฯ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการโดยหันมาใช้บรรจุภัณฑ์หรือภาชนะที่ใช้ซ้ำได้ ซึ่งขณะนี้ โรงพยาบาลหลายแห่งเริ่มดำเนินการแล้ว เช่น การใช้ถุงผ้า ถุงกระดาษ และกระเป๋า ใส่ยาแทนการใช้ถุงพลาสติกในหอผู้ป่วยใน ลดการใช้ถุงพลาสติกเพื่อใส่ยาให้ผู้ป่วยนอกกลับบ้าน รับบริจาคถุงผ้าจากเจ้าหน้าที่และประชาชน เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับคนไข้ที่ไม่ได้นำถุงผ้ามามาโรงพยาบาล รวมถึงรณรงค์ให้นำแก้ว ปิ่นโต หรือภาชนะใส่อาหาร ถุงพลาสติกที่ใช้แล้วสภาพดีนำกลับมาใช้ซ้ำ โดยจะมีการประกาศความพร้อมและเปิดตัวโครงการ “กทม.ทำความดีด้วยหัวใจ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติกและโฟม” ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 เป็นต้นไป โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครจะไม่มีการแจกถุงพลาสติกใส่ยาให้ประชาชน ขอให้ประชาชนได้นำถุงผ้า ถุงกระดาษ หรือกระเป๋ามาด้วยทุกครั้งเพื่อความสะดวกของตนเอง


------------------------------- (พัทธนันท์...สปส./ฆณฬส...สนพ. รายงาน)