#กทม. ร่วมประชุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมระหว่าง 5 เมือง ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง@กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 14 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง

#กทม. ร่วมประชุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมระหว่าง 5 เมือง ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง@กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

     (วันที่ 14 ตุลาคม 2562)​ นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนของกรุงเทพมหานครในการประชุมระดับนายกเทศมนตรีเมืองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ 5 (The 5th Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ) และประชุมย่อยเรื่องความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว (Sub - Forum of Tourism Cooperation) พร้อมแถลงการณ์ร่วมของผู้แทนจาก 5 เมือง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมระหว่าง 5 เมือง ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (นครหลวงเวียงจันทน์ กรุงเทพมหานคร กรุงพนมเปญ นครโฮจิมินห์ และนครย่างกุ้ง) ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการในภาพรวม ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและเสน่ห์ดึงดูดของเมือง เพิ่มพูนมิตรภาพ ความร่วมมือ และความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างยั่งยืน โดยมีนายสมบูรณ์ หอมนาน รองผู้อำนวยการสำนัก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เข้าร่วมการประชุม ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

อัลบั้มภาพ