สำนักป้องกันฯ ร่วมพิธี MOU ความร่วมมือ ขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เผยแพร่โดย : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - | 5 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 101 ครั้ง

สำนักป้องกันฯ ร่วมพิธี MOU ความร่วมมือ ขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 

วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2563) เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยนายกร ดีลี ผู้อำนวยการส่วนช่วยบัญชาการสาธารณภัย และนายนิรุจน์ จิตจินดา หัวหน้าฝ่ายการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการบูรณาการและขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระหว่างสภากาชาดไทย กับ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมอุตุวิทยา การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย ตามที่ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายใต้ชื่อ แอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” ในลักษณะบูรณาการข้อมูลและความร่วมมือระหว่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านภัยพิบัติ สามารถแลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และเข้าถึงข้อมูลเชิงพื้นที่เดียวกัน สามารถแจ้งภัยและขอความช่วยเหลือ ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเรื่องความสับสนของข้อมูล ความซ้ำซ้อน และความไม่ทั่วถึงในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เป็นอย่างดี ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

 

ภาพ#ข่าว หน.ฝ.การสื่อสารฯ สอภ.สปภ. , ธีราทร ส.ดพ.บรรทัดทอง

อัลบั้มภาพ