กทม. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 12 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง

 

          นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. แจ้งว่า สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ให้ดำเนินการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 30,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการทำวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และให้นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

          สำหรับผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสถาบันการศึกษาในประเทศ 2.ประเภทหน่วยงานเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือข้าราชการในสังกัดอื่น และ 3.ประเภทบุคคลทั่วไป ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.bangkok.go.th/bangkokeducation หัวข้อ “ข่าวทุนวิจัย/อบรม” หรือขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานแผนและวิชาการ กองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 63 - 29 ม.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2437 6631 - 5 ต่อ 3418 ในวันและเวลาราชการ
————————— (มุทิตา สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ