@ รผอ.สวท.ร่วมแถลงข่าวแนวทางการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 1 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง

@ รผอ.สวท.ร่วมแถลงข่าวแนวทางการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563
(31 ต.ค. 62 เวลา 10.00 น.) นายสมบูรณ์ หอมนาน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมแถลงข่าวแนวทางการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม
     สำหรับการแถลงข่าวในครั้งนี้ จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางและมาตรการที่เหมาะสม ต่อการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงและเป็นการดำเนินการ ตามนโยบายของรัฐบาลในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการปฏิบัติตามวิถีชีวิตที่ดีงามของประชาชนชาวไทย การรณรงค์ให้มีการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ การรักษาสิ่งแวดล้อม การปกป้องและดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในช่วงเทศกาลที่สำคัญของประเทศไทย

อัลบั้มภาพ