โรงพยาบาลตากสินไฟเขียวให้ประชาชนเชื่อมต่อ WIFI ฟรี ในระหว่างรอคอย

เผยแพร่โดย : Super Admin | 10 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 223 ครั้ง

          นพ.พิชญา นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. เปิดเผยว่า โรงพยาบาลตากสินกำหนดเปิดตัว “Taksin Smart Wifi” เพื่อตอบรับนโยบายในการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้นจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของคนทุกระดับ โรงพยาบาลตากสินมีความต้องการเปิด Internet ไร้สาย ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อสามารถค้นคว้าหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วย ค้นคว้าหาข้อมูลในการเรียนรู้ และในส่วนของประชาชนที่มารับบริการก็จะได้รับความรู้ในการดูแลตนเอง ความรู้ทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลตากสินจัดเตรียมไว้ให้ ขณะรอพบแพทย์หรือรอรับยาอีกด้วย

          ทั้งนี้ พญ.สิรินาถ เวทยะเวทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลตากสิน ที่จะก้าวไปสู่การเป็น Taksin Smart Hospital ในปีพุทธศักราช 2563 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญ จึงได้มีแนวคิดการจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อประโยชน์อย่างแท้จริงต่อประชาชนทั่วไป

 

-----------------(ชลธิชา...กปส. รายงาน)