รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รับการตรวจประเมินประเมิน Bangkok GREEN&CLEAN Hospital

เผยแพร่โดย : โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์ | 2 ตุลาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 104 ครั้ง

  

 

         42889929_352682225275187_470499742992826368_o 42919032_352682215275188_3929697215286607872_o   

(2 ต.ค. 61)  เวลา 09.00 น. : นพ.สุกิจ ศรีทิพยวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และคณะกรรมการและอนุกรรมการ Green Hospital และ Green Office โรงพยาบาล ให้การต้อนรับ นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมิน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) เข้าตรวจประเมินเกณฑ์มาตรฐาน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมฟังการบรรยาย ผลการประเมินตนเองในแต่ละหมวดและการรวบรวมเอกสาร ดังนี้

หมวดที่ 1 การสร้างกระบวนการพัฒนา CLEAN 
หมวดที่ 2 G : Garbage การจัดการมูลฝอยทุกประเภท 
หมวดที่ 3 R : Restroom 
หมวดที่ 4 E : Energy การจัดการด้านพลังงาน
หมวดที่ 5 E : Environment การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล
หมวดที่ 6 N : Nutrition การจัดการสุขาภิบาล อาหาร และการจัดการน้ำบริโภคในโรงพยาบาล
หมวดที่ 7 Innovation การพัฒนานวัตกรรม Green
หมวดที่ 8 Network การสร้างเครือข่ายพัฒนา Green 

หมวดที่ 9 Carbon foot point ตามที่กรุงเทพมหานครโดยสำนักการแพทย์ และกรมอนามัย โดยสถาบันสุขภาวะเขตเมืองได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการสร้างกระบวนการพัฒนาและยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลให้เป็น GREEN & CLEAN Hospital Plus ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 พร้อมทั้งประเมินตนเองตามเกณฑ์ Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี

 

อัลบั้มภาพ