# พิธีเปิดโครงการ"การแข่งขันกระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจ" ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 11" (17 พ.ย. 2561 เวลา 10.00 น.) นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ"กระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโร

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 17 พฤศจิกายน 2561 | จำนวนเข้าชม 177 ครั้ง

          # พิธีเปิดโครงการ”การแข่งขันกระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจ” ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 11”
(17 พ.ย. 2561 เวลา 10.00 น.) นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ”การแข่งขันกระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจ” ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 11 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง
ในการนี้ นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ อันจะส่งผลให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ อนามัย แก่เด็ก และเยาวชนของชาติ ที่กรุงเทพมหานครพร้อมยินดีให้ความสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสร้างความดีกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะอนุกรรมการโครงการ”การแข่งขันกระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจ” ที่ริเริ่มดำเนินการมากว่า 10 กว่าปี จนประสบความสำเร็จและได้รับการรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ทุกอย่างจะประสบผลสำเร็จได้ในครั้งนี้ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน คือ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเสนาวิทย์ กรมแพทย์ทหารบก โรงแรมปริ้นส์ตัน โรงพยาบาลวิภาวดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ พลานามัยของเด็กและเยาวชน พร้อมเล็งเห็นคุณค่าของกีฬากระโดดเชือกในครั้งนี้

อัลบั้มภาพ