เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ บริการนักท่องเที่ยว

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 8 ตุลาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 89 ครั้ง

          

#เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ บริการนักท่องเที่ยว

(3 ต.ค.61) 10.00 น. นางกนกรัตน์ พันธ์นรา รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ตรวจเยี่ยมการทดสอบภาษาอังกฤษ​สำหรับนักประชาสัมพันธ์ ประจำซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กล่าวว่า เนื่องจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้มีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานให้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชนทั้วไป ประจำซุ้มประชาสัมพันธ์ 30 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร และจุดบริการนักท่องเที่ยว ณ สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เชิงสะพานปิ่นเกล้า โดยให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารด้านแหล่งท่องเที่ยว การเดินทาง กิจกรรม สิทธิพิเศษต่าง ๆ รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกรณีถูกหลอกลวง โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กรุงเทพมหานครและประเทศไทย ซึ่งปัจจุบัน มีนักประชาสัทพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 37 อัตรา

อัลบั้มภาพ