สวท.​ เตรียมเติมเสริมสุขสร้างรอยยิ้มคนดุสิตและเกียกกาย

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 23 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 74 ครั้ง

         วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (นางกนกรัตน์ พันธ์นรา) ติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างห้องสมุดฯ ดุสิต และศูนย์เยาวชนเกียกกาย โดยเจ้าหน้าที่สำนักการโยธาให้การต้อนรับ

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (นางกนกรัตน์ พันธ์นรา) ติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างห้องสมุดฯ ดุสิต และศูนย์เยาวชนเกียกกาย โดยเจ้าหน้าที่สำนักการโยธาให้การต้อนรับ

 

 

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (นางกนกรัตน์ พันธ์นรา) ติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างห้องสมุดฯ ดุสิต และศูนย์เยาวชนเกียกกาย โดยเจ้าหน้าที่สำนักการโยธาให้การต้อนรับ

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (นางกนกรัตน์ พันธ์นรา) ติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างห้องสมุดฯ ดุสิต และศูนย์เยาวชนเกียกกาย โดยเจ้าหน้าที่สำนักการโยธาให้การต้อนรับ

อัลบั้มภาพ