ส่งมอบพันธุ์ผักพระราชทาน

เผยแพร่โดย : GooGai สารสนเทศ | 12 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง

สำนักพัฒนาสังคม ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกและกลุ่มเขตกรุงเทพใต้

          (12 ม.ค. 64) พันเอกมนต์ชัย ดวงปัญญา รองผู้อำนวยการกองรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสุพรพล หนูครองสิน ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ผู้แทนจากสำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก และกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ เพื่อนำไปส่งมอบให้ราษฎรที่มีศักยภาพในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์และเพาะปลูก โดยกลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรมจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามผลการดำเนินการของแต่ละเขตพื้นที่อย่างต่อเนื่อง