กทม. แจง รฟม. ต้องปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิ ไม่ให้กระทบต่อการสัญจรของประชาชนและแผนงานก่อสร้างรถไฟฟ้า

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 28 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 64 ครั้ง

          นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา เปิดเผยถึง กรณีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รายงานความคืบหน้าการทดสอบการรับน้ำหนักของโครงสร้างสะพานข้ามแยกบางกะปิ เนื่องจากโครงสร้างสะพานซ้อนทับแนวเสาตอม่อรถไฟฟ้า จึงจำเป็นต้องรื้อผิวจราจรชิดเกาะกลางฝั่งละ 1 ช่องทาง เพื่อก่อสร้างเสาตอม่อและขยายปีกสะพานช่องซ้ายสุดฝั่งละ 1 ช่องทางแทนผิวจราจรที่เสียไป กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาขอเรียนชี้แจงว่า ปัจจุบันบริเวณสะพานข้ามแยกบางกะปิ มีขนาด 4 ช่องจราจร โดยรูปแบบการก่อสร้างฐานราก และตอม่อรถไฟฟ้า สายสีเหลือง ลาดพร้าว-สำโรง บริเวณดังกล่าว ซ้อนทับกับแนวสะพานข้ามแยกบางกะปิ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิ เพื่อให้ผิวจราจรมีขนาด 4 ช่องจราจรคงเดิม และไม่กระทบต่อการสัญจรของประชาชนในขณะการก่อสร้าง ซึ่งการปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิ ดังกล่าว รฟม.จะต้องปรุงให้มีความมั่นคงแข็งแรงให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบ
          AASHTO LRFD โดยในส่วนของระยะเวลาในการก่อสร้าง รฟม. และผู้รับสัมปทานของ รฟม. จะต้องดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน ตลอดจนขั้นตอน และเทคนิคในการก่อสร้าง เพื่อไม่ให้การดำเนินการปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิ กระทบกับแผนงานและระยะเวลาการก่อสร้างโดยรวมของโครงการ และให้เกิดความสะดวกต่อการสัญจรของประชาชนในบริเวณดังกล่าวมากที่สุด
————

อัลบั้มภาพ