รผอ.สปภ.ตรวจเยี่ยมการตรวจคัดกรองเมตาโบลิกและสมรรถภาพปอดนักดับเพลิง ปี 2563 วันสุดท้าย

เผยแพร่โดย : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - | 25 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง

รผอ.สปภ.ตรวจเยี่ยมการตรวจคัดกรองเมตาโบลิกและสมรรถภาพปอดนักดับเพลิง ปี 2563 วันสุดท้าย


วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจเยี่ยมการตรวจสุขภาพนักดับเพลิงและกู้ภัย ตามโครงการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนักดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยในสังกัดกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 สับเปลี่ยนกันเข้ารับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะเมตาโบลิกและการทดสอบสมรรถภาพปอดเบื้องต้น ซึ่งจัดให้มีการตรวจ 4 วัน คือ วันที่ 9,11, 19 และวันนี้เป็นวันสุดท้าย
รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กล่าวแสดงความขอบคุณคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน ซึ่งจัดหน่วยเคลื่อนที่มาดำเนินการตรวจคัดกรอง วัดดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต การตรวจเลือดคัดกรองโรคเบาหวาน การเอ็กซเรย์ปอด และให้ความรู้เรื่องภัยจากบุหรี่ โดยได้มีการหารือถึงการเตรียมจัดโครงการตรวจสุขภาพนักดับเพลิงทั้งหมดในสังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในปีหน้าด้วย

อัลบั้มภาพ