สสล. ประกาศผู้ชนะการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมสู่นวัตกรรม Thailand 4.0

เผยแพร่โดย : Super Admin | 10 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 138 ครั้ง

          นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประกวดผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมสู่นวัตกรรม Thailand 4.0 ตามโครงการประกวดผลิตภัณฑ์และพัฒนาวัสดุเหลือใช้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงแนวทางการลดปริมาณมูลฝอยหรือนำของเหลือใช้มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์

           โครงการประกวดผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมสู่นวัตกรรม Thailand 4.0 ตามโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ และพัฒนาวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2560 เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่เดือน เม.ย. - มิ.ย. 60 ในปีนี้มีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวด ทั้งสิ้น 74 ชิ้นงาน คณะกรรมการตัดสินการประกวดร่วมกันพิจารณาตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวด เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 60 โดยผลงานของผู้ได้รับรางวัลมีทั้งสิ้น 15 ผลงาน ดังนี้ 1. ชื่อผลงาน “ร่มโพธิ์ทอง” เจ้าของผลงาน นายจิรโรจน์ ยงวัฒนเศรษฐ์ น.ส.อภิณห์พร ยงวัฒนเศรษฐ์ และ น.ส.สุรีย์ ยงวัฒนเศรษฐ์ 2. ชื่อผลงาน “หอยขาวๆ ของสาวชาววัง (White shell)” เจ้าของผลงาน น.ส.ญาณี หัดนาวี น.ส. นิศากร พุ่มเจริญ และ น.ส. แก้วตา ส่งเสริม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 3. ชื่อผลงาน “ติ๊งนอต” เจ้าของผลงาน นายกฤษฎา นุตวงษ์ นายพิทยา สุวรรณพานิช และ น.ส.ประภาศรี โพธิ์ศรี จากวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ (สาขาการท่องเที่ยว) 4. ชื่อผลงาน “เชิ๊ตแพค (Shirt Packs)” เจ้าของผลงาน ด.ช.ลุ้นผล นาถาดทอง นายกนกพล มีทวี และนายสัญญา อาภาสโชคทวี จากโรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน 5. ชื่อผลงาน Banana Leaf Chair เจ้าของผลงาน ด.ช.มานะ สุ่มประดิษฐ์ ด.ช.คมเพชร กาขาว และ ด.ช.บารมี สำราญมน จากโรงเรียนเสนานิคม เขตจตุจักร 6. ชื่อผลงาน “โคมไฟรักษ์โลกจากฝาน้ำอัดลม (World Conservation Lamp from Crown Cap) เจ้าของผลงาน นายวราวุฒิ ไชยกิจ นายจักรกฤษ คำโท และ น.ส.กันต์สินี พงษ์เนตรภูธนัช 7. ชื่อผลงาน “เครื่องเก็บขยะและผักตบในคูคลอง” เจ้าของผลงาน นายณัฐวุฒิ เข็มลา นายพงศธร ทัพธานี และนายศักรินทร์ ม่วงสิงห์ จากโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ 8. ชื่อผลงาน “SPG พี่ช่วยน้อง” เจ้าของผลงาน นายสุทธิพงศ์ อั๊ลการีมี น.ส.อิสรีย์ แลโค้ง และ น.ส.ตรีนิษฐ์ ภูวะอริยะธนาชัย จากโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน 9. ชื่อผลงาน “โต๊ะพับอเนกประสงค์” เจ้าของผลงาน น.ส.สุรีย์พร ปานสมัย นายสมนึก สายคล้าย และนางเกสร เจริญสุข จากฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง 10. ชื่อผลงาน “ตู้อเนกประสงค์ (Multipurpose Locker)” เจ้าของผลงาน นายวศิน ปิ่นนาค น.ส.อลินนันท์ สร้อยเพชรกนก และ น.ส.ศริประภา มาไชยนาม จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 11. ชื่อผลงาน “ชุดโต๊ะเก้าอี้อเนกประสงค์สำหรับพื้นที่จำกัด” เจ้าของผลงาน นายธรรมธัช แสงฝาก น.ส.จริวรรณ ชาวสอนแก้ว และ น.ส.พรนภา วรพุฒ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป 12. ชื่อผลงาน “การประดิษฐ์ลิ้นชักจากเคสคอมพิวเตอร์” เจ้าของผลงาน น.ส.กมลชนก ชมภูคำ และนายทักษ์ดนัย จันทร์ชื่น จากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาเทคนิคบริหารกรุงเทพ 13. ชื่อผลงาน “หุ่นยนต์ถังขยะรักษ์โลก” เจ้าของผลงาน นายสายชล จังสมยา นางดวงเดือน กิตติประภาส และนายธาดา พร้อมมูล จากฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตหนองแขม 14. ชื่อผลงาน “หุ่นยนต์แยกขยะ” เจ้าของผลงาน นายนิยม จันทร์นุ่น นายอุดม บุดดา และนายสนั่น ยอดศรี จากฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และ 15. ชื่อผลงาน “โคมไฟใบบางสัตตบงกช” เจ้าของผลงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภานันท์ สนใจ นายอิษฎ์ ประพาน และ น.ส. นันธิญา จิตรปรีดา จากโรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ์ จันทร์แต้อุปถัมภ์) เขตบางบอน

 

          ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตรจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกกรุงเทพมหานครจะส่งเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัลระดับประเทศ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจะประกาศผลผู้ชนะเลิศในระดับประเทศวันที่ 30 ก.ย. 60

 

----------------- (ปชส...สสล. รายงาน)