กทม. เตรียมจัดงาน วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 เปิดเวที "วัยรุ่น วัยปล่อยพลัง ปังสุดใจ" ภายใต้แนวคิด "3 ส" (สามารถ สร้างสรรค์ และสืบสาน)

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 2 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 206 ครั้ง
 
      (2 พ.ย. 63 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) นายธนิต ตันบัวคลี่ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" ของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ อาทิ
1. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ ในโซนที่ 1 กิจกรรม "วัยรุ่นวัยปล่อยพลัง ปังสุดใจ" ภายใต้แนวคิด "3 ส" (สามารถ สร้างสรรค์ และสืบสาน) ระหว่างวันที่ 1 - 6 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณริมคลองคูเมืองเดิม ถนนราชินี (บริเวณด้านข้างศาลฎีกาจนถึงสำนักประธานศาลฎีกา)
2. ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มอบหมายให้สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยให้ประสานกองการกีฬา และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) 
3. แผนผังบริเวณการจัดงาน เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับให้เด็กและเยาวชนมาแสดงความสามารถในด้านต่างไป (Free Space) บนพื้นที่ขนาด 10 x 40 เมตร ตั้งแต่เวลา 16.00 - 20.00 น.
4. ภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย
- สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนนันทนาการ และส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ รับผิดชอบเกี่ยวกับ วาดรูปเหมือน (ส่วนห้องสมุดฯ) การเชิดหุ่นละคร (ส่วนห้องสมุดฯ) ซุ้มห้องสมุด (ส่วนห้องสมุดฯ) จุด Check in และกิจกรรมนันทนาการ (ส่วนนันทนาการ)
- กองการกีฬา รับผิดชอบเกี่ยวกับทดสอบสมรรถภาพร่างกาย พายเรือคายัค และเกมส์กีฬา (กองการกีฬา)
- ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมของเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)
     
     ตามมติที่ประชุมเรื่องภารกิจของสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เป็นข้อเสนอของแต่ละส่วนราชการได้นำเสนอที่ประชุมซึ่งจะมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
     
     โดยมีนายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 2,3 หัวหน้ากลุ่มงานห้องเพื่อการเรียนรู้ 1,2 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ หัวหน้าศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน รักษาการหัวกลุ่มงานนันทนาการ 1 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
 
 

อัลบั้มภาพ