สำนักป้องกันฯ จัดทดสอบสมรรถภาพนักดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่โดย : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - | 8 ตุลาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 480 ครั้ง

สำนักป้องกันฯ จัดทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย ประจำปีงบประมาณ 2562

วันนี้ (8 ตค.2561) เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายให้ พ.ต.ท.อภิฉัตร วิเลิศปรีชาตระกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และนายสนธยา ดำเปลื้อง หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรม นำคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 8 – 10 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,700 คน เพื่อขอรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย (ค่าเสี่ยงภัย) จำนวน 5,000 บาท โดยผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องเข้ารับการทดสอบ 6 ประเภท คือ ดันพื้นต่อเนื่อง , ลุก – นั่ง ต่อเนื่อง , วิ่ง 1,200 เมตร , สวมชุดดับเพลิงและเครื่องช่วยหายใจ ขึ้น – ลงอาคาร 4 ชั้นต่อเนื่อง , วิ่ง ขึ้น – ลง อาคาร 4 ชั้น ต่อเนื่อง และดึงข้อต่อเนื่อง โดยผู้เข้ารับการทดสอบฯ จะต้องมีผลคะแนนรวมทุกฐานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และหากผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยไม่เข้ารับการทดสอบฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยไม่มีเหตุผลความจำเป็น ให้ถือว่าผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยรายนั้นไม่ประสงค์จะขอรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป และกรณีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแทนกัน ทั้งผู้ทำการทดสอบแทนและผู้ที่ให้บุคคลอื่นทำการทดสอบแทน รวมทั้งกรณีการทุจริตอื่น ๆ เช่น การปลอมแปลงลายมือชื่อของผู้ควบคุมการทดสอบ การแก้ไขเวลา จำนวนครั้ง หรือจำนวนรอบของการทดสอบฯ ให้ถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ทั้งนี้ สำนักการแพทย์ ให้การสนับสนุนรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ มาประจำการเพื่อพร้อมให้การช่วยเหลือหากผู้เข้ารับการทดสอบบาดเจ็บตลอดเวลาที่มีการทดสอบด้วย

 

ดิศทัศน์ กว.ถ่ายภาพ อมรรัตน์ ปชส. รายงาน

อัลบั้มภาพ