รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เข้ารับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2561

เผยแพร่โดย : โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์ | 27 กันยายน 2561 | จำนวนเข้าชม 122 ครั้ง

  

 

42666852_350956468781096_3806595485418913792_n 

               วันที่ 27 กันยายน 2561 (เวลา 09.00 น.) นพ.สุกิจ ศรีทิพยวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนคณะกรรมการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เข้ารับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2561 โดยมี รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน เพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน และเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกหน่วยงานเกิดแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสู่การบริการประชาชนที่เป็นเลิศ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและศูนย์การประชุม แจ้งวัฒนะ พร้อม น.ส.ขวัญใจ ถิ่นมีผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เข้าร่วมแสดงความยินดี

 

  42641624_350956988781044_4230754919289716736_o

                รางวัลนี้ โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับรางวัล มีดังนี้คือ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  โรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ในการนี้ทางโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจในรางวัลที่ได้รับเพราะศูนย์ราชาการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวก โดยมีมาตรฐานระบบงาน เชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน ส่งมอบบริการด้วยใจ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว แล้วเข้าถึงง่าย ประชาชนได้รับความพึงพอใจต่อบริการของภาครัฐ

อัลบั้มภาพ