เตรียมพร้อมเปิดตัวโครงการนักสืบตาสับปะรด!!!

เผยแพร่โดย : สำนักการศึกษา - | 23 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 672 ครั้ง

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวฐานิตา แพร่วานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา มอบหมายให้นายเกรียงไกร จงเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธืและการเปิดตัวโครงการนักสืบตาสับปะรด ซึ่งจะมีขึ้นในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ที่จะถึงนี้ สำหรับโครงการนักสืบตาสับปะรด เป็นโครงการเพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในการบำเพ็ญประดยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมในลักษณะ "การทำความดีบนโลกดิจิทัล" โดยใช้เครื่องมือสื่อสารในการแจ้งข่าวต่างๆ เช่น การพบเห็นการก่อมลพิษ การทิ้งขยะในที่สาธารณะ การใช้พลังงานสิ้นเปลือง หลอดไฟไม่ติดในที่เปลี่ยว ในที่รกร้าง สถานที่ล่อแหลมส่งผลต่อการก่อให้เกิดอาชญากรรม ฯลฯ โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป เป็นหูเป็นตาให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงาน

โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์โครงการและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการและรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการโดยคาดว่าจะเริ่มในเดือนกันยายน 2561 ผู้สนใจสามารถติดตามข่าว แจ้งเรื่องราว เหตุการณ์และสมัครเป้นสมาชิกได้ที่ช่องทาง facebook fanpage นักสืบตาสับปะรด 

อัลบั้มภาพ