สำนักอนามัยพร้อมรับมือช่วงสภาพอากาศแปรปรวน

เผยแพร่โดย : ศิวพงษ์ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 13 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง

 

          นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนระหว่าง 12 - 15 ต.ค. 62 ประเทศไทยและพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีสภาพอากาศแปรปรวนนั้น กทม.ได้เตรียมการความพร้อมดูแลสุขภาพประชาชน ดังนี้ ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ และสื่อทางอินเตอร์เนต กำชับศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลและสำนักงานเขตต่างๆในกรุงเทพมหานครให้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ ประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่มารับบริการ ตลอดจนนักเรียนตามโรงเรียนในพื้นที่ และจัดเตรียมเวชภัณฑ์ต่างๆที่ใช้สำหรับโรคให้เพียงพอ ทั้งนี้สำนักอนามัยได้เตรียมการป้องกัน เฝ้าระวัง ตลอดจนการรับมือกับปัญหาโรคและภัยที่แฝงมาในช่วงนี้ เช่น โรคไข้หวัด โรคหลอดลมอักเสบ ปอดบวม โดยร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุข กรุงเทพมหานคร ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 350,000 โดส ทั่วกรุงเทพมหานคร จัดเตรียมหน้ากากอนามัยจำนวน 500,000 ชิ้นให้กับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม จากรายงานของสถานพยาบาล เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมการรับมือกับการระบาดของโรคตั้งแต่เริ่มต้น โดยสำนักอนามัยได้ดำเนินการควบคู่ไปกับแนวทางการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อป้องกันตนเองจากการเจ็บป่วยด้วยโรคภัยต่างๆ ในช่วงสภาพอากาศแปรปรวน

----------

อัลบั้มภาพ