ศูนย์สร้างสุขทุกวัย กทม. "ไม่ประมาท...การ์ดไม่ตก"  "Big Cleaning Day" ให้ปลอดภัยห่างไกลไร้โควิด-19

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 6 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 66 ครั้ง

ศูนย์สร้างสุขทุกวัย กทม. "ไม่ประมาท...การ์ดไม่ตก"  "Big Cleaning Day" ให้ปลอดภัยห่างไกลไร้โควิด-19
       นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มอบหมายให้ส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ กำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาด "Big Cleaning Day" ภายในและบริเวณรอบๆ ศูนย์เยาวชนในสังกัดทั้ง 35 แห่ง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้บุคลากรทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ทำการ และโดยรอบศูนย์ฯ กำหนดจัดกิจกรรมพร้อมเพรียงกันในวันพุธ ที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในรอบที่ 2 โดยมอบนโยบายให้ศูนย์เยาวชนทั้ง 35 แห่ง ได้มีการทำความสะอาดพื้นที่ภายในศูนย์ฯ ด้วยยาฆ่าเชื้อเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว

       ซึ่งนายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ กำหนดให้เป็นมาตรการด้านสุขอนามัยที่สำคัญที่จะช่วยยับยั้งการแพร่เชื้อในพื้นที่สาธารณะ และช่วยให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด และได้รับการดูแลสม่ำเสมอเป็นอย่างดี ลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรคเป็นอย่างดี นอกจากนี้ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครทั้ง 35 แห่ง ยังมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ รวมถึงมีการตรวจวัดไข้คัดกรองผู้มารับบริการทุกคน ซึ่งถ้าผู้ใดที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก็จะเชิญกลับบ้านพักผ่อนก่อน เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของส่วนรวม

#ส่วนนันทนาการ

#สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้

# สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

อัลบั้มภาพ