สำนักป้องกันฯ คุมเข้มการทดสอบร่างกาย "นักดับเพลิง กทม."

เผยแพร่โดย : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - | 9 ตุลาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 252 ครั้ง

คุมเข้มการทดสอบร่างกายนักดับเพลิง กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (9 ตุลาคม 2561) เวลา 08.30 น. พันตำรวจโท อภิฉัตร วิเลิศปรีชาตระกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 6 ฐานประเภทการทดสอบ คือ ดันพื้นต่อเนื่อง , ลุก – นั่ง ต่อเนื่อง , วิ่ง 1,200 เมตร , สวมชุดดับเลิงและเครื่องช่วยหายใจ ขึ้น – ลงอาคาร 4 ชั้นต่อเนื่อง , วิ่ง ขึ้น – ลง อาคาร 4 ชั้น ต่อเนื่อง และดึงข้อต่อเนื่อง เพื่อให้การทดสอบถูกต้องเป็นไปตามข้อบัญญัติ  พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทดสอบ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในการทดสอบครั้งต่อไป ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยจะได้เตรียมสภาพร่างกายให้มีความพร้อมรับการทดสอบในครั้งต่อไป รวมถึงมีความพร้อมในการปฏิบัติงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทยญี่ปุ่น ดินแดง)

ดิศทัศน์ กว.ถ่ายภาพ อมรรัตน์ ปชส. รายงาน

อัลบั้มภาพ