สำนักป้องกันฯ ร่วมพิธีเปิดหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน เขตวังทองหลาง

เผยแพร่โดย : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - | 29 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง

สำนักป้องกันฯ ร่วมพิธีเปิดหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน เขตวังทองหลาง

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพี่น้องคนไทย มีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง และรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมเปิดหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีนายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง คณะผู้บริหารสำนักงานเขตวังทองหลาง คณะผู้บริหารสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง และนายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมข้าราชการ #สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธี พร้อมร่วมชมนิทรรศการจิตอาสาพระราชทาน ของสำนักงานเขตวังทองหลาง ที่รวบรวมกิจกรรมแสดงผลการปฏิบัติงานของจิตอาสา ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาเฉพาะกิจ จิตอาสาภัยพิบัติ และชมภาพถ่ายบุคคลสำคัญอันควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ณ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน เขตวังทองหลาง หลังจากนั้นได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ ทาสีขอบทาง บริเวณทางเท้าหน้าสำนักงานเขตวังทองหลาง ซอยรามคำแหง 39

#หัวหมาก2

อัลบั้มภาพ