#สวท. ติดตามการดำเนินงานขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ห้วยขวาง

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 1 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 67 ครั้ง

      #สวท. ติดตามการดำเนินงานขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ห้วยขวาง
(วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.) นางกนกรัตน์ พันธ์นรา รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประธานคณะทำงานติดตามการดำเนินงานขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นประธานออกตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินความพร้อม หน่วยงานที่จะเสนอเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมด้วยนายวิศาล กองเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ และผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ นางสาวสุภาวดี บุญแก้วล้อม หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 1, 2 และ 3 และ หัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุดและการเรียนรู้ 2 ร่วมลงพื้นที่ในการตรวจติดตามการดำเนินงานขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ห้วยขวาง โดยมีหัวหน้าห้องสมุด นางนฤมล สิทธิเชนทร์ เป็นผู้ให้ข้อมูลในการรายงานผลการดำเนินงานของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ห้วยขวาง 

อัลบั้มภาพ