#เริ่มต้นอย่างคึกคักแล้ว... กับกิจกรรมของเยาวชนกรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 21 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง

 

@รผอ.สวท.เปิดกิจกรรม#เริ่มต้นอย่างคึกคักแล้ว... กับกิจกรรมของเยาวชนกรุงเทพมหานครการประกวดแข่งขันกีฬาและนันทนาการสำหรับสมาชิก ศูนย์เยาวชน

(วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562)​ นายสมบูรณ์ หอมนาน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประกวดแข่งขันกีฬาและนันทนาการสำหรับสมาชิก ศูนย์เยาวชน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ทั้งทางด้านกีฬาและนันทนาการของเด็ก เยาวชน และประชาชน ทุกวัย ได้มีโอกาสแสดงความสามารถสร้างเสริมประสบการณ์ มีความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

     เริ่มต้นแล้วอย่างคึกคักกับมหกรรมการประกวดและแข่งขีนกีฬาและนันทนาการ ของสมาชิกศูนย์​เยาวชน​เด็กและเยาวชนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปีนี้ มีทั้งกิจกรรมการแข่งขันและประกวด พร้อมการแสดงให้ผู้ร่วมงานได้เข้าร่วมรับชมและจัดแสดงพร้อมนับของรางวัลอีกมากมาย เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมและฝึกฝนการแข่งขันที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจนักกีฬา รู้จักการแพ้ ชนะและการ​ให้อภัยซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลถึงการให้เป็นนักกีฬาที่ดีของประเทศต่อไป

อัลบั้มภาพ