ตรวจ จับ ปรับจริง ห้ามทำการบริเวณทางเข้าสถานีรถไฟฟ้าห้าแยกลาดพร้าว

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 16 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง

         นายศุภกฤต บุญขันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. เปิดเผยถึงกรณีการจัดระเบียบทางเท้าบริเวณทางเข้าสถานีรถไฟฟ้าห้าแยกลาดร้าว ซึ่งสำนักเทศกิจ ได้ดำเนินการตามแนวทางดำเนินการจัดระเบียบทางเท้าตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 เพื่อให้พื้นที่กรุงเทพมหานครมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าสัญจรได้รับความสะดวก สบายและปลอดภัย

         สำหรับจุดทำการบริเวณทางเข้าสถานีรถไฟฟ้าห้าแยกลาดพร้าว เป็นพื้นที่จุดผ่อนผันเดิมที่ได้มีประกาศยกเลิกไปแล้ว และเป็นจุดที่ห้ามมีทำการค้าขายโดยเด็ดขาด เขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขัน และ จับกุมผู้ค้าที่ฝ่าฝืน โดยกำหนดแผนปฏิบัติการจัดระเบียบพื้นที่ มีการมอบหมายหน้าที่เทศกิจ รับผิดชอบช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. และช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 17.00 – 24.00 น. จากการตรวจสอบบริเวณดังกล่าวพบมีผู้ค้ารถเข็นเร่มาลักลอบจำหน่ายสินค้าจริง จึงได้จัดชุดเจ้าหน้าที่เทศกิจจับกุมผู้ฝ่าฝืนตั้งแต่วันที่ 7 – 13 ต.ค.62 รวมจำนวน 10 ราย นอกจากนี้เขตฯ ได้ดำเนินการบูรณการความร่วมมือเพื่อเยียวยาผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบ โดยประสานภาคเอกชนบริเวณใกล้เคียงที่มีพื้นที่รองรับ อาทิ ห้างโลตัสจัดพื้นที่ให้กับผู้ค้าบางประเภทได้จำนวนหนึ่ง รวมถึงตลาดเอกชน เช่น เอสซีบีปาร์ค ตลาดบางเขน บล็อคสเปซ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน   เป็นต้น เพื่อรองรับผู้ค้าและแก้ไขปัญหาผู้ค้าฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะต่อไป

        นายศุภกฤต กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ – แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน สำนักเทศกิจได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีผู้ค้าแผงลอย ฝ่าฝืนทำการค้าขายบนทางเท้าสาธารณะ มีการยกเลิกจุดผ่อนผันที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจร แล้ว 508 จุด และอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาดำเนินการอีก 175 จุด ในส่วนของการดูแลทางเท้าบริเวณจุดผ่อนผันที่ยกเลิกไปแล้ว ได้มอบหมายให้เทศกิจทุกสำนักงานเขต ตรวจตรา กวดขันมิให้มีผู้ค้ากลับมาค้าขายอีกโดยเด็ดขาด ส่วนจุดผ่อนผันที่ยังไม่ยกเลิกให้ ตรวจตรากวดขัน เพื่อผู้ค้าให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่กรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด ส่วนผู้ค้าที่ถูกยกเลิก ได้จัดหาสถานที่ หรือ ตลาด บริเวณใกล้เคียงที่เหมาะสม เป็นสถานที่รองรับ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ค้าต่อไป

 

อัลบั้มภาพ