@รผอ.สวท. ให้การต้อนรับคณะเยาวชนเกาหลี 환영합니다 (ยินดีต้อนรับ)

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 29 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง

@รผอ.สวท. ให้การต้อนรับคณะเยาวชนเกาหลี 환영합니다 (ยินดีต้อนรับ)

     (28 ตุลาคม 2562 เวลา 18:30 น.) นายสมบูรณ์ หอมนาน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Night of Harmony ในการต้อนรับ คณะผู้แทนและคณะเยาวชนแลกเปลี่ยนจากกรุงโซล โดยมีนายวิศาล กองเงิน ผู้อำนวยการสำนักงาน นันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และนายไกรสรณ์ ทิพยจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองสำนักงานการต่างประเทศร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้อง Function Eleven โรงแรมSiam@Sian เขตปทุมวัน
      สำหรับการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงโซลกับกรุงเทพฯในปีนี้ ถือเป็นการดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้กับเยาวชน ที่สนใจเรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมระหว่างเกาหลีกับไทย และสนับสนุนให้มีการสานสัมพันธ์ในระดับประชาชน ซึ่งเยาวชนจะได้เรียนรู้แง่มุมต่างๆ ซึ่งในปีนี้ มีหัวข้อในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับ "อาชีพ" ในฝันของเยาวชนซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดความคิดในการตั้งคำถามเชิงสร้างสรรค์ถึงสิ่งที่ตนเองต้องการจะเป็นในอนาคต รวมไปถึงการสร้างจิตใจที่เห็นประโยชน์ ส่วนรวมของสังคมให้เกิดขึ้นเพราะในอนาคตเยาวชนจะเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาสังคม ให้ดียิ่งขึ้นจากรุ่นสู่รุ่น โดยตลอด 10 ปีที่ผ่านมาของการจัดโครงการ เยาวชนไม่เพียงแต่ได้เพื่อนใหม่เท่านั้นแต่ยังได้รับประสบการณ์ที่พิเศษพื้นที่พิเศษ และความทรงจำที่พิเศษจากการเข้าร่วมโครงการ เป็นส่วนที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และทำให้มีความกล้าที่จะออกไปเผชิญกับสิ่งต่างๆต่อไปในอนาคต

อัลบั้มภาพ