ปรับปรุงอาคารพระยาญาณประกาศเพื่อความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

เผยแพร่โดย : Super Admin | 11 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 75 ครั้ง

 

สนย.เผยปรับปรุงอาคารพระยาญาณประกาศเพื่อความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

          นายณัฏฐ์  ศรีสุคนธนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา  เปิดเผยว่า  สำนักการโยธาได้ดำเนินการปรับพื้นที่ภายในป้อมมหากาฬเพื่อจัดสร้างสวนสาธารณะ  โดยได้ดำเนินการปรับพื้นดินภายในป้อมมหากาฬ       นำดินเข้ามาเทเพิ่มเติมเพื่อปรับระดับพื้นดินภายในป้อมมหากาฬให้สูงขึ้น  พร้อมทั้งใช้รถบดถนนบดอัดพื้นดินให้มีความแน่นหนา รวมทั้งปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณด้านข้างริมคลองโอ่งอ่างติดกับประตูระบายน้ำคลองหลอดเทพธิดาราม เพื่อให้เชื่อมต่อกับสวนสาธารณะภายในป้อมมหากาฬ  และดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและปูทางเดินแอสฟัลท์  

 

 

 

     

 

 

          ในส่วนการปรับปรุงอาคารพระยาญาณประกาศภายในบริเวณป้อมมหากาฬ  ซึ่งเป็นอาคารที่  กรมศิลปากรไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้นั้น  ปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 313 เลขที่ดิน 94 กรรมสิทธิ์ของนางยาใจ รุทระกาญจน์ กับพวก  โดยที่ดินแปลงดังกล่าวได้ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 46  กรุงเทพมหานครได้มองเห็นคุณค่าและความงามในตัวอาคาร จึงได้คงตัวอาคารไว้ ทั้งนี้ปัจจุบันอาคารพระยาญาณประกาศมีสภาพทรุดโทรมมาก  หากเปิดให้บุคคลภายนอกหรือนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมในตัวอาคาร อาจได้รับอันตรายจากพื้นไม้ซึ่งผุและแตกหักได้ง่าย  อีกทั้งหากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้มีคนเข้าไปพักอาศัย  จึงได้ทำการบำรุงและรักษาอาคารเป็นการชั่วคราว โดยทาสีผนังปูนเดิม ส่วนผนังที่กะเทาะจนปรากฏให้เห็นอิฐก็คงไว้ดังเดิมโดยไม่ได้กระทำการใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 

          สำหรับการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำพงเมือง ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2492 นั้น สำนักผังเมือง กทม. ได้มีหนังสือขออนุญาตกรมศิลปากรเข้าดำเนินการซ่อมแซมตามวิธีการและขั้นตอนการดูแลรักษาโบราณสถาน และได้มีหนังสือติดตามทวงถามกรมศิลปากรแล้ว ได้รับแจ้งว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมศิลปากร ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จะเร่งดำเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

 

------------------------