18-24 พ.ย.สัปดาห์รณรงค์เลือกใช้ยาปฏิชีวนะ อย่าเข้าใจว่าแค่แก้อักเสบ

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 12 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง

 

           นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลก (World Health Organization :WHO) ได้ประกาศสัปดาห์ World Antibiotic Awareness Week ระหว่างวันที่ 18-24 พ.ย.63 เพื่อสนับสนุนประชาคมโลก ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรณรงค์เรื่องการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในระดับโลก สร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาเชื้อดื้อยา และลดปัญหาการเกิดและการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา รวมทั้งสนับสนุนการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล สำนักการแพทย์จึงได้กำหนดนโยบายและส่งเสริมให้โรงพยาบาลในสังกัดทั้ง 11 แห่ง ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล ลดปัญหาการเกิดเชื้อดื้อยามาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ Antibiotic Awareness Week ระหว่างวันที่ 16-24 พ.ย.63 และมีพิธีเปิดกิจกรรมในวันที่ 16 พ.ย.63 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

             ทั้งนี้ ในปัจจุบันประชาชนนิยมใช้ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) หรือคนไทยทั่วไปมักเรียกยาปฏิชีวนะว่า "ยาแก้อักเสบ' ซึ่งเป็นยาใช้รักษาโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเป็นจำนวนมาก โดยยากลุ่มนี้มีหลายชนิด เช่น เพนนิซิลลิน อะม๊อกซีซิลลิน ร็อกชิโทมัย-ซิน เตตร้าซัยคลิน นอร์ฟล็อกซาซิน เป็นต้น ซึ่งยาแต่ละชนิดนี้ใช้รักษาเชื้อแบคทีเรียได้ต่างชนิดกัน ที่สำคัญยาปฏิชีวนะต้องใช้เฉพาะเมื่อมีอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเท่านั้น และต้องตรงกับเชื้อที่เป็นสาเหตุ รวมทั้งการอักเสบส่วนใหญ่ ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ จึงไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ โรคที่มักพบได้บ่อยโดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ ได้แก่โรคหวัด ท้องเสีย แผลเลือดออก และหากแพทย์สั่งให้ใช้ยาปฏิชีวนะ ต้องกินให้ครบตามขนาดและตามกำหนดอย่างเคร่งครัด อย่าแบ่งให้ผู้อื่นเพราะจะทำให้ทั้งเราและผู้อื่นกินยาไม่ครบตามขนาด และอย่าเก็บยาไว้กินครั้งต่อไป เพราะยาอาจหมดอายุหรือเราอาจเป็นเชื้อชนิดอื่นที่ไม่สามารถใช้ยานี้รักษาได้ นอกจากนี้หากใช้ยาปฏิชีวนะไม่เหมาะสม อาจเกิดอาการข้างเคียงตั้งแต่เล็กน้อย คลื่นไส้อาเจียน จนถึงอาการรุนแรง ตับอักเสบหรืออาจเกิดการแพ้ยา จนทำให้เสียชีวิตได้ และการใช้ยาปฏิชีวนะบ่อยครั้งอาจทำให้เกิดเชื้อดื้อยา ทำให้ต้องเปลี่ยนยาไปเรื่อย ๆ จนไม่สามารถใช้ยาใดๆรักษาและเสียชีวิตในที่สุด

อัลบั้มภาพ