อาคารกีฬาเวสน์ 1 ยังคงบริการผู้พักค้าง

เผยแพร่โดย : Super Admin | 10 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 82 ครั้ง

          นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เปิดเผยถึงยอดผู้เดินทางมากราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง และขอเข้าพักค้างที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 59 - 5 ก.ค. 60 ว่า มีขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 33,064 คน เป็นเพศชาย 11,036 คน เป็นเพศหญิง 22,028 คน

          ทั้งนี้ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ยังคงให้บริการการพักค้างอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานหรือองค์กรขอจองการพักค้างล่วงหน้ากับศูนย์เยาวชนฯ (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อความสะดวก อาทิ วันที่ 8 ก.ค. 60 คณะลูกเสือชาวบ้านและชมรมผู้สูงอายุ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.บ้านปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง จำนวน 150 คน ประชาชนจากชุมชนโกมารภัจจ์ เทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต จำนวน 73 คน วันที่ 9 ก.ค. 60 คณะอาสาสมัครสาธารณสุข อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา จำนวน 60 คน วันที่ 11-12 ก.ค.60 คณะของมูลนิธิอุปเสณะมหาเถระ (เกี่ยว) และมูลนิธิพระครูมณีโชติรส (รื่นมณีโชติ) จำนวน 30 คน อย่างไรก็ตามผู้ที่มากราบสักการะพระบรมศพ หากไม่สามารถกลับบ้านได้ สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอพักค้างที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ได้กับเจ้าหน้าที่เขตพระนคร บริเวณกองอำนวยการร่วม ที่ท้องสนามหลวง ซึ่งจะมีรถบริการของ ขสมก. คอยให้บริการรับส่งอยู่                 

                                                         

-----------------(ปชส...สวท. รายงาน)