กทม. เชิดชู 10 พนักงานกวาดดีเด่น รับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร คนทำดีเพื่อสังคม ประจำปี 60

เผยแพร่โดย : Super Admin | 10 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 80 ครั้ง

          นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกพนักงานกวาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคมเป็นประจำทุกปี เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ซึ่งเป็นรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมแก่บุคคลสาขาอาชีพต่าง ๆ ทั่วประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อยกย่องบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับคัดเลือกที่มีความตั้งใจจริง เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่าง ๆ ที่รับผิดชอบด้วยจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมอันประเสริฐ

 

          โดยในปี 2560 มีพนักงานทั่วไป (กวาด) ที่รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร จำนวน 10 คน ได้แก่ 1. นางแฉล้ม ทุยตระกูล เขตคันนายาว รับผิดชอบพื้นที่ถนนรามอินทรา ตั้งแต่ซอยรามอินทรา 97 ถึงปากซอยรามอินทรา 9 2. นางปถิตา พวงทอง เขตจตุจักร รับผิดชอบ พื้นที่ถนนพหลโยธิน ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่คลองบางบัว ถึงปากประตูทางออกมหาวิทยาลัยศรีปทุม 3. นายก้าน โกกระบูรณ์ เขตสัมพันธวงศ์ รับผิดชอบพื้นที่ ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่หน้าธนาคารกรุงเทพฯ ถึงแยกวงเวียนข้าวหลาม (ทั้ง 2 ฝั่ง) 4. นายจักรวรรดิ์ สและดี เขตหนองจอก รับผิดชอบพื้นที่ถนนประชาสำราญ ฝั่งขาออก ตั้งแต่สี่แยก สน. ประชาสำราญ ถึงฝั่งตรงข้ามเซเว่นอีเลฟเว่น 5. นางสุวรรณา เจริญศรี เขตพญาไท รับผิดชอบพื้นที่ถนนดินแดง ตั้งแต่คลองสามเสน ถึงซอยอรรณพนฤมิตร 6. นายสม การเร็ว เขตยานนาวา รับผิดชอบพื้นที่ถนนสาธุประดิษฐ์ ตั้งแต่สี่แยกไฟแดง ตัดถนนรัชดาภิเษก ถึงซอยสาธุประดิษฐ์ 37 7. นายสมเกียรติ ชวดชัง เขตคลองเตย รับผิดชอบพื้นที่ถนนพระราม 4 ตั้งแต่ซอยแสนสบาย ถึงสะพานลอยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 8. นางสีนวน แสงเฟื่อง เขตตลิ่งชัน รับผิดชอบพื้นที่ถนนชักพระ ตั้งแต่บริเวณหน้าสำนักงานเขต ถึงซอยชักพระ 12 ทั้งสองฝั่ง 9. นางยุพิน ศรีจันทร์ เขตหนองแขม รับผิดชอบพื้นที่ถนนเพชรเกษม ตั้งแต่ปากซอยเพชรเกษม 81 ถึงซอยเพชรเกษม 81/2 และ 10. นางมะลิ นิลทวี เขตจอมทอง รับผิดชอบพื้นที่ถนนเอกชน ตั้งแต่เชิงสะพานคลองบางขุนเทียน ถึงซอยเอกชัย 12 

 

           พนักงานกวาดที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 10 คน จะเข้ารับเงินรางวัลจากมูลนิธิอนุสรณ์ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร คนละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณฯ และเข็มเชิดชูเกียรติจารึกข้อความ “รางวัลผู้ทำความดี” จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ 18 ต.ค. 60 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6

 

           รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวทิ้งท้ายว่า กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญด้านการรักษาความสะอาดทั้งด้านพื้นที่และผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาด โดยถือว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ทำงานอยู่เบื้องหลังที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อส่วนรวม การมอบรางวัลพนักงานกวาดผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม ซึ่งจัดโดยมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร และกรุงเทพมหานคร เป็นการให้เกียรติแก่ผู้ทำงานปิดทองหลังพระ อีกทั้ง เป็นกำลังใจในการทำความดีให้ดียิ่งขึ้น และเป็นการยกย่องเผยแพร่คุณความดีนั้นให้แพร่หลายต่อสาธารณชนต่อไป

 

-----------------(ปชส...สสล. รายงาน)