สำนักป้องกันฯ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากโครงการ “สานใจผูกพัน สานสัมพันธ์ชาว กทม. Friendship For BMA."

เผยแพร่โดย : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - | 10 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 67 ครั้ง

สำนักป้องกันฯ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากโครงการ “สานใจผูกพัน สานสัมพันธ์ชาว กทม. Friendship For BMA.”
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.ประยูร ครองยศ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วย นายพัลลภ ไพฑูรย์บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการสาธารณภัย ให้การต้อนรับ นายธนิต ตันบัวคลี่ ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน และคณะดูงานจากสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 คน ซึ่งจัดทำโครงการ “สานใจผูกพัน สานสัมพันธ์ชาว กทม. Friendship For BMA.” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปกครองฯ ให้มีความรู้ความสามารถและรอบรู้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสำนักงานปกครองและทะเบียนกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในการมาดูงานที่สำนักป้องกันฯ ครั้งนี้ นั้น เป็นการศึกษาภารกิจอำนาจหน้าที่เกื้อกูลและสอดคล้องกับภารกิจอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปกครองและทะเบียน ทั้งนี้ ยังได้เยี่ยมชมและดูการทำงานของศูนย์วิทยุพระราม 199 ด้วย โดยมีนางวราพร ก.จันทราภานนท์ ผู้อำนวยการส่วนแผนและมาตรการป้องกันสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ
อมรรัตน์ ปชส.สปภ. ถ่ายภาพ#รายงาน

อัลบั้มภาพ