กทม. ชวนประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะในวัน World Car Free Day

เผยแพร่โดย : Super Admin | 10 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง

          นายสุธน อาณากุล ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. เปิดเผยว่า วันที่ 22 ก.ย. ของทุกปี เป็นวัน “World Car Free Day” โดยในปีนี้กรุงเทพมหานครไม่ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ใหญ่อย่างเช่นทุกปี แต่อย่างไรก็ตาม กทม. ขอเชิญชวนประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยหันมาเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟ รถไฟฟ้า รถโดยสารประจำทาง เรือโดยสาร และจักรยาน เพื่อลดปัญหาการจราจร 

          อีกทั้งลดมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกาย เพียงแค่เริ่มจากตัวเราโดยเริ่มต้นจากปีละครั้ง อาทิตย์ละครั้ง เดือนละครั้ง และทุกวันต่อไปในอนาคต กรุงเทพมหานครก็จะเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป สำหรับวันพรุ่งนี้ท่านสามารถติดตามและแชร์การเดินทางจากบ้านไปที่ทำงานด้วยระบบขนส่งมวลชนขนส่งของท่าน ผ่านทาง https://www.facebook.com/transportation.traffic/

 

-----------------(ฐปนรรฆ์...กปส. รายงาน)