สำนักป้องกันฯ ร่วมงานจิตอาสาพระราชทาน ร่วมใจพัฒนาพื้นที่เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9

เผยแพร่โดย : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - | 3 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง

สำนักป้องกันฯ ร่วมงานจิตอาสาพระราชทาน ร่วมใจพัฒนาพื้นที่เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดพื้นที่กรุงเทพมหานคร อาทิ แม่น้ำเจ้าพระยา คู คลอง วัด โรงพยาบาล และสาธารณูปโภคอื่น ๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562

 

(วันที่ 3 ธันวาคม 2562) เวลา 08.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดกิจกรรม โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักเทศกิจ สำนักการศึกษา สำนักการจราจรและขนส่ง และ 50สำนักงานเขต ร่วมพิธี ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ในการนี้ พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายให้สถานีดับเพลิงในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามสถานที่ต่าง ๆ อาทิ

  1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน กปก.5 น.ส.วาสนา ถาวรจันทร์ หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน นำเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 นาย ร่วมกับสำนักงานเขตคลองสาน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 19 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ปล่อยแถวจิตอาสา และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสมเด็จเจ้าพระยา ตามโครงการ"รักษ์คลองสมเด็จเจ้าพระยา พัฒนาย่านประวัติศาสตร์คลองสาน" @ ปากคลองสาน 2-1
  2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัย​บางขุนนนท์​ กปก.5 นายนรวิชญ์ วงศ์ตั้ง หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม.จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ ร่วมกับสำนักงานเขตบางกอกน้อย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่
  3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน กปก.5 ส.ต.ท.หญิง ดวงฤดี ปานเฟือง หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานเขตทวีวัฒนา ส่วนราชการในพื้นที่ ประชาชนจิตอาสา ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาทำ เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.2562 ณ วัดปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒยา
  4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทวีวัฒนา นายวีระยุทธ กาญจนวณิชย์ หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทวีวัฒนา พร้อม เจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานเขตทวีวัฒนา ส่วนราชการในพื้นที่ ประชาชนจิตอาสา ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.2562 ณ วัดปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒยา
  5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทน์ กปก.2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับสำนักงานเขตยานนาวา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

อัลบั้มภาพ