กทม. จัดงานเลี้ยงขอบคุณคณะนักกีฬายุวชนโลก ครั้งที่ 51

เผยแพร่โดย : Super Admin | 10 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง

          (1 ก.ย. 60) ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ นายโฆษิต อักษรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นประธานในงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬากรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนโลก ครั้งที่ 51 ประจำปี 2560 ณ เมืองเคานาส สาธารณรัฐลิทัวเนีย เมื่อวันที่ 4-9 ก.ค. 60 ที่ผ่านมา ซึ่งคณะนักกีฬาของกรุงเทพมหานครสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้าเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด 23 เหรียญ ประกอบด้วย 8 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และ 9 เหรียญทองแดง พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คณะนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ควบคุมและฝึกสอนนักกีฬา

          นายโฆษิต กล่าวว่า การที่กรุงเทพมหานครได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนโลกในครั้งนี้นับเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเยาวชน ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญและสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพและระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และส่งเสริมมิตรภาพอันดีระหว่างประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ชัยชนะเป็นความมุ่งหวังและความสำเร็จสูงสุด แต่ระหว่างทางที่จะไปสู่ความสำเร็จนั้น จะต้องมีทั้งความขยัน อดทน มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างสุขภาพที่ดี และห่างไกลจากยาเสพติด ขอขอบคุณคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ให้การสนับสนุน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือจนเกิดผลสำเร็จดังที่เกิดขึ้นในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักกีฬาจะนำชัยชนะและชื่อเสียงมาให้กับกรุงเทพมหานครในการแข่งขันรายการต่อๆ ไป

 

----------------- (ทิพพาภรณ์...กปส./เพิ่มพูน...กกฬ. รายงาน)