ชวนประชาชนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานของ กทม.

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 19 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง

ชวนประชาชนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานของ กทม.

        นายซีรอซันคาร ปาทาน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม. แจ้งว่า สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จัดทำแบบสำรวจ Online เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ด้านมหานครปลอดภัย และด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 ม.ค. 63 โดย สแกน QR Code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ https://qrgo.page.link/6jyab

 


--------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ