เอ๊ะนี่มันคืออะไร…และไม่รู้ว่าใครทิ้งมันลงมา??

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 19 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

>>> เอ๊ะนี่มันคืออะไร…และไม่รู้ว่าใครทิ้งมันลงมา❓

เมื่อเกิดฝนตก สำนักการระบายน้ำมีการเดินเครื่องสูบน้ำ น้ำก็จะพัดเอาขอนไม้ กิ่งไม้ต่างๆ ไหลมาที่หน้าตะแกรงอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ บ่อสูบน้ำ กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน และเครื่องสูบน้ำเสียหาย

ในภาพเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ กำลังจัดเก็บขอนไม้ กิ่งไม้ต่างๆ เพื่อไม่ให้ขอนไม้ กิ่งไม้ต่างๆ กีดขวางทางน้ำ และการทำงานของเครื่องสูบน้ำ

นี่คือความทุ่มเทแรงกายแรงใจของพวกเราชาวสำนักการระบายน้ำ ที่มุ่งมั่น ปฏิบัติงานเพื่อให้ชาวกรุงเทพมหานครทุกคน...

สำหรับชาวกรุงเทพฯ คุณก็สามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ โดยการไม่ทิ้งขอนไม้กิ่งไม้ต่างๆ ลงแม่น้ำ คู คลอง เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ ป้องกันการอุดตันระบบระบายน้ำ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพฯ

#ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมง
#ชาวระบายน้ำพร้อมทำเพื่อคนกรุงเทพมหานคร
#สำนักงานระบบควบคุมน้ำ
#สำนักการระบายน้ำองค์กรแห่งความร่วมมือร่วมใจ
#กรุงเทพมหานคร

อัลบั้มภาพ