#ศูนย์​สร้าง​สุขทุก​วัย​ กทม.พร้อมก้าวสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC​ ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 15 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 91 ครั้ง

#ศูนย์​สร้าง​สุขทุก​วัย​กรุงเทพมหานครพร้อมก้าวสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC​ ประจำปี 2563 
 (วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562)​ นายสมบูรณ์ หอมนาน รองผู้อำนวยการสำนัก​วัฒนธรรม​ กีฬา​ และ​การ​ท่องเที่ยว​ (รักษาการผู้อำนวย​การ​สำนัก​วัฒนธรรม​ กีฬา​ และ​การ​ท่องเที่ยว)​ มอบหมายให้สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ (นางสาวสุภาวดี บุญแก้วล้อม)​ พร้อมด้วย  หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 1 (นางสาวรัตนฉัตร์ พุ่มทองตรู) หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 2 (นางดวงสมร พรหมผุย) และหัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 3 (นายวิโรจน์ อ่อนโก้ก) ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของหน่วยบริการ ที่จะเสนอขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2563 ของศูนย์​สร้าง​สุขทุก​วัย​ลุมพินี​และศูนย์​สร้าง​สุขทุก​วัย​บางนา เพื่อการพัฒนาด้านการบริการประชาชนให้เป็นตามมาตรฐานสากล
#ศูนย์​สร้าง​สุขทุก​วัย​กรุงเทพ​มหานคร พร้อมสร้างความสุขเพื่อประชาชน#สุขกาย สุขใจ สุขอารมณ์​ สุข​สังคม​ สุขปัญญา
#ยิ้มง่าย ไหว้​สวย​ เต็ม​ใจให้บริการ

อัลบั้มภาพ