เปิดจอง 51 แผงค้าว่างภายในตลาดนัดจตุจักร

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 8 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 987 ครั้ง

             นายศุภชัย ประกายสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ด้วยสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร (ตลาดนัดจตุจักร) ได้สำรวจแผงค้าภายในตลาดนัดจตุจักร พบว่า มีแผงค้าว่าง จำนวน 51 แผงค้า ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและผู้ที่สนใจจะประกอบอาชีพภายในตลาดนัดจตุจักร รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีการซื้อ-ขายสินค้าภายในตลาดนัดจตุจักรเพิ่มมากขึ้น จึงขอประกาศสถานที่แผงค้าว่าง จำนวน 51 แผงค้า ประกอบด้วย แผงค้ากึ่งถาวร จำนวน 42 แผงค้า ได้แก่ โครงการที่ 12 มี 4 แผงค้า โครงการที่ 13 มี 6 แผงค้า โครงการที่ 14 มี 2 แผงค้า โครงการที่ 18 มี 2 แผงค้า โครงการที่ 19 มี 1 แผงค้า โครงการที่ 20 มี 3 แผงค้า โครงการที่ 21 มี 2 แผงค้า โครงการที่ 22 มี 8 แผงค้า โครงการที่ 23 มี 10 แผงค้า โครงการที่ 24 มี 3 แผงค้า โครงการที่ 29 มี 1 แผงค้า (โครงการที่ 1-30 แผงค้าละ 1,800 บาท/เดือน) และแผงค้าต้นไม้ โครงการที่ 31 จำนวน 9 แผงค้า (โครงการที่ 31 แผงค้าละ 900 บาท/เดือน) โดยกำหนดเปิดรับสมัครลงทะเบียน 15 วัน (วันทำการตลาดนัดจตุจักร) เว้นวันจันทร์และวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 9-23 ม.ค.63 ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิจับสลาก วันที่ 31 ม.ค.63 จับสลากวันที่ 10 ก.พ.63 เวลา 09.00-12.00 น. ผู้สนใจสามารถยื่นคำร้องขอสมัครได้ที่งานธุรการตลาดนัดจตุจักร (ค่าคำร้อง 10 บาท) สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่งานธุรการตลาดนัดจตุจักร และงานทะเบียนตลาดนัดจตุจักร โทร. 0 2272 4270-1


----- (จิรัฐคม...สปส./ปัทมาภรณ์...นศ.ฝึกงาน รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ