กรุงเทพมหานครเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาทางเศรษฐกิจและการค้า กวางโจวแฟร์ 2018 ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่โดย : สำนักงาน การต่างประเทศ | 27 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 103 ครั้ง

 

กรุงเทพมหานครเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาทางเศรษฐกิจและการค้า กวางโจวแฟร์ 2018 ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาทางเศรษฐกิจและการค้า กวางโจวแฟร์ 2018 ( Guangzhou Fair 2018) ณ ศูนย์การแสดงสินค้านำเข้าและส่งออก,ผาโจว (China Import and Export Fair, Pazhou) นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยนายกเทศมนตรีจากเมืองและมณฑลต่างๆ ผู้แทนจากเมืองพี่เมืองน้องจากนานาประเทศ และของสาธารณรัฐประชาชนจีน และภาคเอกชน โดยได้รับเกียรติจากมาดาม หลี่ หมิง ( Madam Li Ming) รองนายกเทศมนตรีนครกวางโจว เป็นประธานในพิธี โดยรองนายกเทศมนตรีนครกวางโจว กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานกวางโจวแฟร์ 2018 ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักธุรกิจผู้ประกอบรายใหญ่และรายย่อยได้แสวงหาคู่ค้าระหว่างกัน นอกจากนี้ได้กล่าวถึงการบริหารจัดการของนครกวางโจว การคมนาคม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และขยายการค้าการลงทุนของนครกวางโจวที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
ทางกรุงเทพมหานครได้รับเกียรติจาก นายวศิน เรืองประทีปแสง กงสุลใหญ่ประจำนครกวางโจว นำพาเยี่ยมชมบูธจัดแสดง โดยภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าและนวัตกรรมต่างๆให้กับผู้ที่สนใจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน และได้เข้าเยี่ยมชมบูธจัดแสดงของบริษัท China Railway Engineering Services Co.Ltd เพื่อรับฟังการบรรยายด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับรถไฟฟ้าของจีน และเข้าเยี่ยมชมบูธจัดแสดง CRRC Corporation Limited ซึ่งมีตัวแบบจำลองรถไฟฟ้าที่ใช้ในนครกวางโจว พร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้แทนกรุงเทพมหานคร ได้ทดลองนั่งรถรางแบบไร้สาย (Wireless Tram) ตั้งแต่สถานีศูนย์การแสดงสินค้าและนำเข้า,ผาโจว (China Import and Export Fair, Pazhou) ถึง กวางโจวทาวเวอร์ (Canton Tower) รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 สถานี เพื่อทราบถึงลักษณะการทำงานของระบบรถไฟฟ้าของนครกวางโจว และนำองค์ความรู้ที่ได้มาต่อยอดเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครต่อไปในอนาคต

 

อัลบั้มภาพ