50 เขต จัดประชุมชี้แจงให้แก่ผู้ประสงค์สมัคร ส.ว. 23 พ.ย. นี้

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 22 พฤศจิกายน 2561 | จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง

 

           นางสาวนันทา ตุลขำ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการทะเบียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน กทม. แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 พ.ย.61 โดยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 กำหนดให้ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอจัดให้มีการประชุมชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ภายใน 3 วัน หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศวันรับสมัครและวันเลือกตั้ง คือ ภายใน วันที่ 23 พ.ย. 61 ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเข้ารับการประชุมได้ในวันดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง 50 สำนักงานเขต

 

อัลบั้มภาพ