รพจ.รับมอบถุงผ้าใส่ยา จำนวน 750 ใบ

เผยแพร่โดย : โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์ | 21 พฤศจิกายน 2561 | จำนวนเข้าชม 161 ครั้ง

 

เวลา 11.00 น. (21 พ.ย. 61) นพ.สุกิจ ศรีทิพยวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ และชมรมอาสาสมัคร Yellow Birds รับมอบถุงผ้า จำนวน 750 ใบ โดยได้รับอภินันทนาการโดยคุณเกศวรรณ ดีวงษ์ตระกูล คุณอนงค์ โชควารีพร คุณรัชนี เหลืองอาสนะทิพย์ คุณสุวิมล หนูเนียม คุณกฤตยา อรุณโสภา และคุณพรทิพย์ ฉมาพร ซึ่งเป็นญาติของ นายแพทย์ภูวดล ฐิติวราภรณ์ ศัลยแพทย์โรคหัวใจและทรวงอก ถุงผ้าดังกล่าวจะนำไปมอบให้ผู้ป่วยที่มารับยาภายในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ซึ่งทางศูนย์ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้จัดรณรงค์ลดมลพิษพลาสติก ชื่อกิจกรรมว่า "นำถุงผ้ามาใส่ยา กลับบ้านกันเถอะ" และได้มอบถุงผ้าให้กับผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยนำถุงผ้ามาใส่ยากลับบ้าน และเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมรณรงค์ลดมลพิษพลาสติก การจัดกิจกรรมนี้เป็นการนำร่องให้ผู้มารับบริการได้ตระหนักถึงการลดรับการใช้ถุงพลาสติกแล้วหันมาใช้ถุงผ้าแทน ลดการใช้ถุงพลาสติกงดทำร้ายสิ่งแวดล้อมกันอย่างถ้วนหน้า  พร้อมรณรงค์ให้มีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง ลดปัญหาภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาให้แก่ผู้ป่วย ตลอดจนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องและตลอดไป