สจส.ชี้แจงบีทีเอสเก็บค่าโดยสารเพิ่ม 2 สถานี

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 28 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 194 ครั้ง

          นายธนูชัย หุ่นนิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. เปิดเผยถึงกรณีการเพิ่มค่าโดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสว่า ตามสัญญาสัมปทานการเดินรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่กรุงเทพมหานครให้บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC เป็นผู้บริหารและจัดการเดินรถนั้น ได้กำหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารตามระยะทาง ซึ่งกรณีที่รถไฟฟ้าบีทีเอสมีการจัดเก็บค่าโดยสารเพิ่มใน 2 สถานี คือ สถานีศึกษาวิทยา (S4) และสถานีเสนาร่วม (N6) แม้ปัจจุบันจะยังไม่มีตัวสถานี แต่อยู่ในระบบของรถไฟฟ้าบีทีเอส จึงต้องจัดเก็บค่าโดยสารตามระยะทางที่เกิดขึ้นจริง โดยสถานีศึกษาวิทยา (S4) อยู่ระหว่างสถานีช่องนนทรี (S3) กับสถานีสุรศักดิ์ (S5) มีระยะห่างระหว่าง S3 กับ S5 ประมาณ 1.7 กิโลเมตร ส่วนสถานีเสนาร่วม (N6) อยู่ระหว่างสถานีอารีย์ (N5) กับสถานีสะพานควาย (N7) มีระยะห่างระหว่าง N5 กับ N7 ประมาณ 2.3 กิโลเมตร ดังนั้น จึงทำให้ราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสจาก S3 ไป S5 และจาก N5 ไป N7 ค่อนข้างก้าวกระโดด เพราะระยะทางที่ยาวกว่าปกติ ซึ่งตามปกติสถานีทั่วไปของรถไฟฟ้าบีทีเอสจะมีระยะห่างกันประมาณ 1 กิโลเมตร/สถานี เท่านั้น


         อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน BTSC ได้ทำเรื่องขออนุญาตก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4) และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แล้ว อยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ประมาณเดือนตุลาคม 2561 หากผ่านการพิจารณาแล้ว BTSC จึงจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ ส่วนสถานี เสนาร่วม (N6) BTSC อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของการก่อสร้าง