#สวท. เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมก้าวสู่ห้องสมุดอัตโนมัติใหม่ให้ทันยุค 5 G 

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 23 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง

#สวท. เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมใช้ในห้องสมุดอัตโนมัติใหม่เพื่อก้าวให้ทันยุค 5 G 

     (วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.) นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้จตุจักร ห้องสมุดสิ่งแวดล้อม เพื่อตรวจการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้ในการลงระบบของห้องสมุดอัตโนมัติใหม่ รวมทั้งให้คำแนะนำในการจัดการระบบของห้องสมุดอัตโนมัติใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการแก่สมาชิกและประชาชนที่มาลงทะเบียนสมัครให้มีความทันสมัยสมกับที่ประเทศไทยกำลังก้าวล้ำไปสู่ยุค 5 G  พร้อมเข้าตรวจเยี่ยมห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางเขนด้านกายภาพ ในการปรับปรุงภาพลักษณ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางเขน และศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางเขน ในสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ อีกทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4

อัลบั้มภาพ